Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών

Πρόεδρος : Σταύρος Ανεστίδης - 210 3237058

Αντιπρόεδρος : Ιωσήφ Κωνσταντινίδης - 210 9834364

Γεν. Γραμματέας : Χρήστος Μπαρμπούρης - 210 9848131 - 6944597047

Ειδ. Γραμματέας : : Ευστράτιος Χατζηιωάννου - 2106129241 - 6906099039

Ταμίας : Δημήτρης Δερβεντλής - 210 8994135 - 6977300880

Σύμβουλοι : Θεοφάνης Βασαγιώργης - 210 9587967 - 6977679746

Βένος Ζαχαριάδης - 210 9834967 - 6944441310

Βασίλης Μαραμενίδης - 210 2232743 - 6948152026

Απόστολος Σικαλίδης – 2106815885- 6977579705