Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών

Πρόεδρος : Θεοφάνης Βασαγεώργης 210 9587967 - 6977679746

Αντιπρόεδρος : Βένος Ζαχαριάδης 210 9834967 - 6944441310

Γεν. Γραμματέας : Σταύρος Ανεστίδης 210 3237058

Ειδ. Γραμματέας : Στάθης Αρβανίτης 210 8614694 - 6944536202

Ταμίας : Χρήστος Μπαμπούρης 210 9848131 - 6944597047

Σύμβουλοι : Βασίλειος Μαραμενίδης 210 2232743 - 6948152026

Ιωσήφ Κωνσταντινίδης : 210 9834364

Διονύσιος Γούτσες : 6976775425

Μάρκος Πετούνας 210 5228121 - 6973503764