Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών

Πρόεδρος : Δημήτρης Δερβεντλής - 6977300880

Αντιπρόεδρος : Θεοφάνης Βασαγιώργης - 210 9587967 - 6977679746

Γεν. Γραμματέας : Στάθης Αρβανίτης - 210 8614694 - 6944536202

Ειδ. Γραμματέας : Θάνος Ζαράγκαλης – 210 9939308 – 6977384857

Ταμίας : Γιώργος Βελιγιαννόπουλος - 6934046559 - 210 9431807

Σύμβουλοι : Δημήτρης Αράπογλου - 210 5594680-4 - 6972800115

Ηλίας Γεωργιάδης – 6945418817

Παντελεήμων Γιαννίδης – 6992234106-2110152283

Μάρκος Πετιούνας – 6973503764

Αναπληρωμ. : Κωσταντίνος Νικοδήμου- 6974522608-2109628509