Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών

Πρόεδρος : Σταύρος Ανεστίδης - 210 3237058 - 6974100804

Αντιπρόεδρος : Θεοφάνης Βασαγιώργης - 210 9587967 - 6977679746

Γεν. Γραμματέας : Στάθης Αρβανίτης - 210 8614694 - 6944536202

Ειδ. Γραμματέας : : Ευστράτιος Χατζηιωάννου - 210 6129241 - 6906099039

Ταμίας : Δημήτρης Δερβεντλής - 210 8994135 - 6977300880

Σύμβουλοι : Ιωσήφ Κωνσταντινίδης - 6976642268 - 210 9839315

Απόστολος Σικαλίδης – 210 6815885- 6977579705

Ηλίας Γεωργιάδης - 6945418817

Γιώργος Βελιγιαννόπουλος - 6934046559 - 210 9431807

Αναπληρωματικός : Γεώργιος Χούμης