ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΟΜΟΓΑΛΑΚΤΟΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-24 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ