ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ - ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ - ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΝΕΟΥ Δ.Σ. -- ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ