ΤΟ Δ. Σ. ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 16 ΜΑΙΟΥ 2022 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ