Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΕΤΗΣΙΑ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ